Core and Molding Sand Testing Equipment

Universal Hot-Distortion and Bending Strength Machine


Zastosowanie

Urządzenie LRu-DMA daje możliwość wykonywania następujących badań:

  1. Badanie zjawisk wysokotemperaturowych w rdzeniach odlewniczych /hot-distirtion/.
  2. Badanie wytrzymałości na zginanie mas wg technologii COLD-BOX, Croning, CO2.

Aparat daje możliwość zapamiętania ok. 200 pomiarów oraz wyliczenia średniej z serii pomiarów. Jest możliwość podłączenia drukarki, która oprócz zapisu wyników może rejestrować wykres przebiegu zrywania. Urządzenie posiada wyjście dla przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki.


Contact our sales representative

Send a query

send