Core and Molding Sand Testing Equipment

Laboratory Rammer - Hand Drive


Zastosowanie

Ręczny ubijak laboratoryjny LU-1 służy do wykonywania kształtek laboratoryjnych z materiałów formierskich przeznaczonych do badania ich własności wytrzymałościowych. Stosując wyposażenie dodatkowe (zgodne z PN, DIN lub GOST wg potrzeb) istnieje możliwość przygotowania następujących próbek badawczych:

  • próbki cylindryczne - badanie wytrzymałości na ściskanie, ścinanie oraz rozszczepianie
  • próbki podłużne - badanie wytrzymałości na zginanie
  • próbki ósemkowe (dog bone) - badaniewytrzymałości na rozciąganie

Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery

Tuleja pomiarowa z podstawką - do próbek na ściskanie
Wyciskacz ręczny
Sprawdzian wysokości
Tuleja pomiarowa z podstawką
Wyposażenie ubijaka - do próbek ósemkowych
Podstawka tulei
Wyposażenie ubijaka - do próbek na zginanie