Core and Molding Sand Testing Equipment

Sand Binder-Washer /Agitator/


Application

Urządzenie LSz-2 służy do odmywania cząstek mineralnych /lepiszcza/ o wielkości ziaren mniejszych od 0.02 mm występujących w piaskach formierskich, w celu oznaczenia ich procentowej zawartości.


Contact our sales representative

Send a query

send