Core and Molding Sand Testing Equipment

Digital Compactibility Tester


Application

Urządzenie LPr-2e przeznaczone jest do oceny jakościowej mas formierskich stosowanych w technologii formowania pod wysokimi naciskami.
Praska umożliwia:

  1. Wykonanie kształtek walcowych przez prasowanie pod żądanym naciskiem.
  2. Oznaczanie zagęszczalności mas formierskich pod naciskiem 100 N/cm2.
  3. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie (max. 500 N/cm2)

Dodatkowym wyposażeniem dołączonym do praski, jest urządzenie, służące do oznaczania gęstości nasypowej mas formierskich i materiałów sypkich.


Contact our sales representative

Send a query

send

Gallery

Wyposażenie urządzenia LPr-2e
Urządzenie do badania gęstości nasypowej mas formierskich
Urządzenie do przygotowywania /przecierania/ masy formierskiej