Kruszywa

Aparat Ridgena wg PN-EN 1097-4 do badania pustych przestrzeni wypełniacza


Zastosowanie

Metoda oznaczania pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza przy pomocy aparatury Ridgena, stosowana do badań wstępnych typu i w przypadkach dyskusyjnych. W innych celach, szczególnie w Zakładowej Kontroli Produkcji, mogą być stosowane inne metody jeśli została ustalona korelacja pomiędzy nimi a metodą zalecaną. Badanie jest stosowane dla wypełniaczy naturalnych i pochodzenia sztucznego np. do oznaczania zdolności do nasycania bitumami.

Urządzenie składa się z metakowej podstawy, cylindra o wewnętrznej średnicy 25 mm oraz tłoka o średnicy umożliwiającej mu swobodnie przesuwanie się w cylindrze bez luzu poprzecznego.


Sprzęt spełnia wymagania norm:

  • PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij