Kruszywa

Wstrzą…sarka LPz-WP do badania wskaźnika piaskowgo


Zastosowanie

Wstrzą…sarka LPz-WP wykorzystywana jest do wytrzą…sania cylindrów podczas badania wskaźnika piaskowego. Dzięki solidnej konstrukcji oraz prostej i precyzyjnej formie sterowania zapewnia wysoką… jakość‡ badań„ zgodnych z wymaganiami norm europejskich.
Urzą…dzenie umożliwia przeniesienie na cylinder ruchu poziomego, prostoliniowego, okresowego i sinusoidalnego o amplitudzie 200 +/- 10 mm i czę™stotliwoś›ci jednej trzeciej sekundy.


Urzą…dzenie speł‚nia wymagania norm:

  • PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wł‚aś›ciwoś›ci kruszyw. Ocena zawartoś›ci drobnych czą…stek. Badanie wskaźnika piaskowego.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij