Kruszywa

Bęben Los Angeles wg PN-EN 1097-2


Zastosowanie

Badanie ścieralności metodą Los Angeles ma na celu odtworzenie warunków pracy kruszywa w nawierzchni i ocenę jego odporności na ścieranie. Badanie ścieralności wg tej metody polega na określeniu procentowego ubytku masy ziarn kruszywa w wyniku ich wzajemnego ścierania, z udziałem kul stalowych w bębnie Los Angeles. Określa się współczynnik Los Angeles, LA: tj. cześć masy próbki analitycznej, wyrażona w procentach, która po zakończeniu badania przeszła przez sito 1,6 mm.

  • PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Bęben Los Angeles
Kabina dźwiękochłonna