Kruszywa

Urządzenie WP do badania wskaźnika piaskowego - PN-EN 933-8


Zastosowanie

Urządzenie WP służy do badania wskaźnika piaskowego. Badanie wskaźnika piaskowego wykonuje się w celu określenia przydatności gruntów i kruszyw do warstw podłoża i podbudowy drogowej. Pozwala ono na ocenę zanieczyszczeń kruszywa domieszkami pyłowymi i iłowymi (uplastyczniającymi się pod działaniem wody).

Wskaźnik piaskowy jest to procentowy stosunek objętości ziaren frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji gruntu lub kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny przygotowanej w sposób określony normą. Metoda polega na rozsegregowaniu badanego gruntu lub kruszywa w znormalizowanym cylindrze, po zmieszaniu w umowny sposób próbki w określonym roztworze.

Dodatkowe akcesoria:

WP/R

Roztwór do wskaźnika piaskowego

opakowanie 1000ml

WP/R125

Roztwór do wskaźnika piaskowego

opakowanie 125ml

WP-201 Lejek metalowy
WP-ZM1 Dodatkowy cylinder z korkiem

 

Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

  • PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.

Skontaktuj się z naszym handlowcem

Wyślij zapytanie

wyślij

Galeria

Aparat do wskaźnika piaskowego